ԻՆՔՆԱՍՏՈՒԳՈՒՄ

 1. Բառերը բաղադրիչների բաժանիր: Խմբավորիր բառերն ըստ իրենց կազմության. /4 միավոր/
 2. Ամեն+օրյա,բարդ
 3. ան+զգույշ,ածանցավոր
 4. դադար,պարզ
 5. ան+հյուրընկալ,ածանցավոր
 6. ան+շնորհք,ածանցավոր
 7. խց+ան,ածանցավոր
 8. այբբեն+արան,ածանցավոր
 9. այգա+բաց,բարդ
 10. անդունդ,պարզ
 11. արձակուրդ,պարզ
 12. արկղ,պարզ
 13. բար+օրություն,ածանցավոր
 14. երթ+ուղի,բարդ
 15. երկ+ընտրանք,բարդ
 16. դաս+ընկեր,բարդ
 17. խրճիթ,պարզ
 18. միտք,պարզ
 19. ուղղ+ագիծ,բարդ։
 20. Տրված նախատասություններն ավելացրու տեքստին: Ստացված տեքստն ինչո՞վ է տարբերվում տրվածից: /2 միավոր/

Արտերը խանձվել, անձրև էին ուզում: Իսկ մարդը բնույթով ագահ է, չէ՞: Է՛հ, երկինքն էլ որոշեց խաղ անել ու դաս տալ մարդուն: Ի՜նչ խաղ, կարկուտն իսկապես պատիժ է արտատիրոջ համար: Ա՛յ քեզ եսասեր մարդ:

Տարին չորային էր:Արտերը խանձվել, անձրև էին ուզում: Մի անգամ երկինքը ողորմաց ծարավ արտերին, ամպեց, ու անձրև կաթկթաց:Է՛հ, երկինքն էլ որոշեց խաղ անել ու դաս տալ մարդուն:Ի՜նչ խաղ, կարկուտն իսկապես պատիժ է արտատիրոջ համար:Իսկ մարդը բնույթով ագահ է, չէ՞: Մի մարդ վազեց դուրս ու կանչեց.

 • Ի՛մ արտի վրա, ի՛մ արտի վրա:

Ամպը գոռգոռաց, ու անձրևի փոխարեն կարկուտ շրխկաց: Նույն մարդը ճչաց.

 • Բոլորի՛ արտերի վրա, բոլորի՛ արտերի վրա:

Ա՛յ քեզ եսասեր մարդ:

 1. Տրված արմատների կրկնությամբ բառեր կազմիր: /1,5 միավոր/

Օինակ՝ կըռ- կռկռալ, կռկռոց:

Խըշ-խըշխըշալ,խըշխըշոց, խըրթ-խըրթխըրթալ,խըրթխըրթոց, կըտ-կըտկըտալ,կըտկըտոց, բըզ-բըզբըզալ,բըզբըզոց

 1. Գրի՛ր մեկ բառով. / 1միավոր/

ա. հայրենասեր

բ. ճշտախոս

գ. ինքնավստահ

դ. երաժշտասեր

ե. պարտաճանաչ

զ. Ինքնահավան

է. Գաղտնապահ

զ. Նրբաճաշակ

 1. Տրված բաղադրյալ բառերի իմաստները բառակապակցություններով արտահայտիր: /1,5մ./

Թփուտ-Թփերով ծածկված տեղ

հանքափոր-հանք փորող

բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

չարամիտ-չարմտքերով լի մարդ

տարեվերջ-տարվա վերջ

մեծագլուխ-մեծ գլուխ ունեցող

 

 

 

Реклама

ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ

Ըստ Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության»՝ Տորք Անգեղը բարձրահասակ, կոպիտ կազմվածքով, դժնի հայացքով, վիթխարի ուժի տեր հսկա էր, որին տգեղության պատճառով Անգեղյա են կոչել։ Նա ձեռքով որձաքար ապառաժներ է ճեղքել, եղունգներով տաշել, դարձրել տախտակներ և դարձյալ եղունգներով դրանց վրա արծիվներ քանդակել։ Պոնտոսի ափին հարձակվել է թշնամի նավերի վրա, բլրաչափ ժայռեր է պոկել, նետել նրանց ետևից, և առաջացած ջրերի ալեկոծումից նավերը խորտակվել են կամ հեռուները մղվել։

ENGLISH

 1. I worked all summer.
 2. I work all summer.
 3. I will work all summer.
 4. I am working all sumer.
 1. She sings and dances all day long.
 2. She is singing and dancing all day long.
 3. She singed and danced all day long.
 4. She will sing and dance all day long.
  1. Classes usually begins at nine.
  2. Classes is begining at nine.
  3. Classes will begins at nine.
  4. Classes began at nine.
 1. The weather was warm and sunny.
 2. The weather is warm and sunny.
 3. The weather will be warm and sunny.
 1. Yesterday the teachers read fairy-tales..
 2. The teachers will read fairy-tales..
 3. The teachers are reading fairy-tales..
 4. The teachers read fairy-tales.

 

 

 

 

Սևանա լիճ

300px-lake_sevan_with_sevanavank
Սևանա լիճը քաղցրահամ, բարձրադիր, նավարկելի լիճ է: Հայկական լեռնաշխարհի բնության զարդերից է:
Լիճը տարբեր ժամանակներում կոչվել է տարբեր անուններով: Հայերի անվանադիր Հայկ Նահապետի ծոռնորդի Գեղամ Նահապետի անունով կոչվել է Գեղամա կամ Գեղարքունյաց ծով, VII–IX դարերում՝ Դաշնավոր՝ ներդաշնակ, մեղմ, հանդարտ ծփանքների համար: Գտնվում է ծովի մակերևույթից մոտ 1900 մ բարձրության վրա:

Читать далее